Start

Ewangelia Królestwa

Sprawiedliwości, pokoju i niebiańskiej radości ma przenikać wszystko na ziemi, każdą dziedzinę, sferę wpływu człowieka. Stąd bierze się idea „Twój biznes w służbie Królestwa”.

Pionierska inicjatywa

Pragniemy aby ta inicjatywa stała się wzorem, modelem apostolskiego postrzegania i funkcjonowania biznesu Królestwa w naszym kraju.

Wsparcie i pomoc

W naszych działaniach staramy się wspierać osoby zaangażowane w prowadzenie działalności gospodarczej oraz nieść pomoc chrześcijańskim organizacjom dobroczynnym.

O Klubie OBDS

Biznes w Bożym Królestwie

Razem chcemy stworzyć mocną grupę osób, dla których ważną sprawą jest biznes w Bożym Królestwie.

Wspólnie chcemy pracować nad rozwijaniem świadomości zagadnienia finansów w naszych środowiskach. Klub to nie tylko przywileje ale chęć zrobienia ważnych rzeczy dla innych. Działamy w myśl zasady: „Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać” (Dz. 20,35).

Jesteśmy bardzo otwarci na kolejne osoby i firmy chcące do nas dołączyć.
Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do Klubu to skontaktuj się z nami.

15 +

Dostępnych usług

15

Członków

12 +

Lat doświadczenia