„CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT PORĘCZENIA DŁUGU” – artykuł Radka Gaszy dla czasopisma Nasze Inspiracje 09.2015

Poręczenie (żyrowanie, gwarantowanie) długu to inaczej umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, np. spłaty zaciągniętego kredytu. Celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty cudzego długu.  Poręczenie to jedno z częściej stosowanych zabezpieczeń spłaty kredytu. Bankowi daje możliwość żądania spłaty zobowiązania od osoby innej niż kredytobiorca, a dla poręczyciela rodzi prawie takie…

Details