BIZNESMENI KRÓLESTWA I ICH SZCZEGÓLNE POWOŁANIE DO POSZERZANIA KRÓLESTWA

EWANGELIZOWANIE ŚWIATA BIZNESU

Aby czynić uczniów w świecie biznesu, wymagane są specjalne techniki. Muszą one być rozwijane w modlitwie. Tych mężczyzn i kobiety można zdobyć dla Jezusa i sprawić, że zobaczą Królestwo poprzez usługiwanie im w grupach lub jeden na jeden. Poprzez staranne nauczanie mogą zostać zainspirowani, by dawać swój czas i wiedzę w celu poszerzania Królestwa. Niestety, większość motywowanych do tego mężczyzn i kobiet jest znudzona przeciętnym życiem kościelnym. Jeśli idą do kościoła, to zazwyczaj nie biorą aktywnego udziału i przeważnie chcą zakończyć swoją wizytę tam tak szybko i spokojnie jak to możliwe. Dlatego też sukces odnoszą zręcznie zrobione, krótkie, dobrze prezentujące się ekspresowe nabożeństwa typu „Zaprzyjaźniony poszukujący” („Seeker Friendly“).

SÓL I ŚWIATŁO W SPOŁECZEŃSTWIE

Sól Świeckie społeczeństwo musi zostać zaatakowane wyraźną manifestacją Królestwa Bożego. Niektórzy mężczyźni i kobiety są powołani jako jednostki, aby iść prosto w najbardziej niebezpieczne i najmocniej opanowane przez demony części naszego świeckiego świata i bez wstydu reprezentować Boga, Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość. Oni są solą w takim sensie, że wnoszą dobro i Bożą wonność do wszystkiego co robią. Życie nabiera lepszego smaku dla wszystkich, którzy są wokół nich w swoim świeckim otoczeniu. Kolejny wpływ, jaki mają wywierać, to powstrzymywanie zepsucia i oczyszczanie środowiska dla dobra wszystkich. W rezultacie tego na wielu ludzi jest wywierany wpływ, są pod wrażeniem, wielu jest zmienianych i w końcu są zbawiani.

Józef, Daniel i Nehemiasz, to nie byli ludzie kościoła, ale namiestnicy i zarządcy zaangażowani na arenie politycznej. Byli wielkimi przykładami biblijnymi. Ich wpływ na świeckich despotycznych władców był nieprzewidywalny, a ich moc wywierania wpływu na swoje polityczne środowisko i zmieniania świata była fenomenalna.

Światło Tutaj, grupa zapalonych chrześcijan zbiera się razem, by wspólnie mieć i prowadzić jakiś biznes w taki sposób, żeby Królestwo było wyraźnie ogłaszane bez jakiegoś bezbożnego zanieczyszczenia. Cały personel będą stanowić chrześcijanie, aby mogli pracować razem bez żadnego rozwadniania świadectwa, aby przez doskonałą, pełną miłości dobroć i uczciwość z jaką prowadzą interes, wywrzeć wrażenie na ludziach i przyciągnąć ich do Jezusa. Dobrymi przykładami byłyby praktyki lekarskie, centra zdrowia i fitness, warsztaty samochodowe, centra opieki nad dziećmi i tym podobne. Oni muszą prowadzić taki interes, w którym cały czas będą w kontakcie z ludźmi.

MĄDROŚĆ I FACHOWA WIEDZA W KOŚCIELNYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Bolesnym jest widząc, jak wiele problemów powstaje i jak wiele pieniędzy marnują pastorzy z powodu podejmowania niemądrych decyzji handlowych. Często nie mają żadnego doświadczenia w tych dziedzinach i mają jedynie nadzieję, że jakoś Bóg ich poprowadzi i da mądrość. Wydaje mi się, że czasami On tak robi, a czasami najwyraźniej nie był w stanie tego zrobić z jakiegokolwiek powodu.

Zakup ziemi czy nieruchomości, sprzętu, uzyskiwanie pożyczek, podpisywanie umów serwisowych a nawet zatrudnianie personelu jest polem minowym dla tych, którzy nie mają umiejętności w tej dziedzinie. Dość często kwestie właściwego planowania budżetu i zdrowego zarządzania finansami są poza zdolnościami świetnego skądinąd pastora. Kwestie organizacji biura, administracji i odpowiedniego oprogramowania komputerowego, a także zakładanie sieci, to kolejne obszary, w których kościoły często pozostają daleko w tyle i potrzebują fachowej pomocy.

Biznesmeni Królestwa powinni stać się dostępni dla kościoła w swych różnych umiejętnościach, doradzając jak rozpoczynać działalność, nabywać lub budować odpowiednie budynki na odpowiednich terenach. Kościoły często potrzebują fachowych wycen i innych porad, jak również właściwych finansowych umiejętności negocjowania najlepszych kontraktów. Potrzebują też mieć najmądrzejszych prawników Królestwa, którzy będą zajmować się wszystkimi prawnymi sprawami kościoła.

Biznesmeni Królestwa powinni używać swych umiejętności, aby doradzać, wyposażać i szkolić nieefektywny kościół, dać mu solidną administrację. Muszą wraz z pastorem lub innym starszym liderem być zaangażowani w podejmowanie właściwych decyzji w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy handlowej, aby mieć pewność, że podejmowane są najlepsze decyzje.

Biznesmeni Królestwa powinni prowadzić specjalne seminaria, na które mogą przychodzić pastorzy wraz z kluczowym personelem, aby podszkolić się w tych dziedzinach.

WYKORZYSTYWANIE UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWYCH W CELU STWORZENIA BOGACTW NIEZALEŻNYCH OD POZIOMU ZWYKŁYCH DZIESIĘCIN I OFIAR, ABY ROZWÓJ KRÓLESTWA BYŁ WYSTARCZAJĄCO DOFINANSOWANY

Zdolność zdobywania bogactw jest duchowym darem

Głowa do interesów oraz zdolność i umiejętność zdobywania bogactw jest nie mniejszym darem duchowym niż głoszenie słowa, uzdrawianie chorych czy wyganianie demonów. Dary te pochodzą od Boga, są do Jego użytku, aby wypełnić Jego wieczny cel. W każdej sytuacji musimy używać tych darów jako słudzy Boga i w sposób w jaki On nas prowadzi. Owoc naszej pracy jest Jego, nie nasz, i jest nim to, by być używanym w Królestwie tak jak On pokieruje.

Mk 10,17-29: Bogatemu człowiekowi trudno jest wejść do Królestwa

Ten bogaty człowiek stał się bogaty żyjąc pobożnie według duchowych praw dobrobytu. Jednakże jego końcowy sukces stał się dla niego więzieniem. Właśnie dlatego Jezus powiedział temu konkretnemu człowiekowi, aby wszystko sprzedał i przyszedł i naśladował Go. Kiedy bogactwa stają się pułapką, musimy się ich pozbyć.

Nie ma żadnej szczególnej cnoty w ubóstwie. Prawdziwa wolność jest w stanie poradzić sobie z dużymi zasobami finansowymi nie stając się do nich przywiązaną.

Tym, którzy naprawdę wszystko zostawili, Jezus zapewnia 100-krotny zysk w życiu doczesnym i wiecznym.

Zanim bogaty człowiek będzie chciał żyć w taki sposób, niezbędne jest ponadnaturalne dzieło łaski do zmiany jego serca. Aby człowiek bogaty mógł wejść do Królestwa, wszystkie swoje zasoby materialne musi poddać bezpośredniemu panowaniu Króla. On nie jest właścicielem lecz sługą dla Boga.

Aby Królestwo mogło się naprawdę szybko rozwijać, Ameryka potrzebuje wielu takich ludzi i musimy usilnie modlić się o nich, aby się pojawili.

Finansowe instytucje Królestwa

W połączeniu z interesami Królestwa opisanymi wyżej, bardzo cenne byłoby gdyby biznesmeni Królestwa mieli wystarczające zasoby, aby zakładać towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy udzielające pożyczek i budynki bankowe. Mogliby wówczas z wewnątrz Królestwa zapewniać finansowe wsparcie konieczne dla działalności Królestwa. Zyski z tych transakcji wpływałyby z powrotem do Królestwa zamiast marnować się cały czas dla systemu światowego.

Chociaż miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, to pieniądze same w sobie nie są złe i są koniecznym środkiem do efektywnego i szybkiego poszerzania się Królestwa. Wydaje się, że szatanowi nigdy nie brakuje pieniędzy do rozprzestrzeniania swych złych podstępów. Wygląda na to, że islamowi, ACLU, opowiadającym się za prawem kobiet do wyboru (do aborcji), lesbijskim i homoseksualnym organizacjom itd. nigdy nie brakuje rozgłosu czy pieniędzy, by promować swe cele. A jednak, w tym samym czasie, prawie każda wyznaczona przez Boga sprawa, która ma na celu poszerzyć Królestwo, wydaje się być w różnym stopniu sparaliżowana w wielu narodach przez brak pieniędzy. Tak nie powinno być. W końcu czyj jest ten świat i do kogo prawnie należą wszystkie te zasoby?

Wielu chrześcijan musi uświadomić sobie duchową walkę o zasoby finansowe. Musimy pomnażać nasze zasoby Królestwa przez modlitwy i przez naszą pełną wiary działalność handlową a nie tylko być uzależnionymi od dziesięcin i ofiar osób przeciętnie zarabiających. Podobnie, musimy modlić się i pracować, by mieć pewność, że finansowe zaopatrzenie, które płynie, by wspierać rozwój królestwa szatana jest odcięte lub przynajmniej ostro ograniczone.

Biznesmeni Królestwa mają kluczową rolę do odegrania w tej bitwie i muszą się zorganizować w lepszy sposób, by tworzyć i mądrze rozdawać znacznie większe bogactwa dla celów Królestwa. Bóg szuka takich wiernych biznesmenów, a kiedy ich znajdzie, wspaniale powiększy ich zasoby i ich zdolność zdobywania bogactw.

Apostołowie pracujący razem

Apostołowie świata biznesu, apostołowie świata polityki, apostołowie kościoła i apostołowie będący pionierami w służbie muszą spotykać się na pewnego rodzaju naradach, razem brać udział w burzy mózgów, aby określić, w jaki sposób te rzeczy mają być skuteczniej osiągnięte w przyszłości. Nie chodzi mi o powstanie jakiejś bezosobowej, krajowej czy międzynarodowej organizacji. Wprost przeciwnie, mniejsze grupy powinny utworzyć się z prawdziwych relacji o dowiedzionym poziomie integralności, zaufania i miłości rozwiniętych wśród ich uczestników. Muszą to być aktywne, mobilne grupy szybkiej reakcji, które mogą bezzwłocznie się spotkać, by podjąć skuteczne decyzje.

PRZYWÓDCY POLITYKI I BIZNESU, KTÓRZY ZASŁUŻYLI SOBIE NA PRAWO WZIĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I BYCIA GŁÓWNYMI PRZYWÓDCAMI W KRAJU

Tacy mężczyźni i kobiety postawili sobie za cel wejść na szczyt w swojej profesji. Robią to w taki sposób, jak Daniel, Nehemiasz i Józef, że bez żadnego wstydu wyznają Jezusa jako ich źródło łaski i mocy do robienia tego wszystkiego co robią. W wyniku tego osiągają wpływy w państwie i zajmują najwyższe stanowiska w kraju. Regulują nawet świeckie sprawy kraju dla Jezusa zgodnie z Bożym Królestwem.