Waga pieniądza

Żaden człowiek nie jest samowystarczalny. Do życia tu, na Ziemi, oprócz powietrza potrzebujemy wody, żywności, dachu nad głową i wiele, wiele więcej – można by rzec, że wraz z rozwojem cywilizacji coraz więcej. Nikt nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić tych potrzeb, dlatego, dając innym to, co potrafi zrobić (murarz domy buduje…) w zamian dostaje to, co zaspokaja jego potrzeby. Dla usprawnienia takiej wymiany wymyślono pieniądz. Pieniądz umożliwia sprawną wymianę dóbr, mierzy wartość poszczególnych dóbr czy usług oraz umożliwia gromadzenie bogactwa. Aby mógł pełnić te role, musi być specyficznym, przez wszystkich uznawanym dobrem. Z jednej strony mamy potrzeby jednych (popyt), z drugiej ofertę drugich (podaż), które równoważą się przy danej cenie – mamy więc rynek.

Warto zastanowić się, co determinuje zachowanie ludzi na rynku. Wydaje się oczywiste, że najpierw muszą być zaspokojone potrzeby podstawowe i to powoduje pierwszeństwo popytu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*