To pod naciskiem polityków zaczęto rozluźniać wymogi kredytowe wobec biednych pożyczkobiorców. Rozrzutna polityka w zakresie finansów publicznych, podnosząca deficyt budżetowy do niewyobrażalnych rozmiarów, interwencjonizm, czyli ręczne sterowanie gospodarką przez polityków i będąca jego konsekwencją luźna polityka monetarna FED po 2000 roku, latami nadmuchiwały balon, który musiał pęknąć…