O nas

Fundacja Od Biznesu Do Służby (w skrócie OBDS), powstała na bazie działającego od roku 2008 nieformalnego ruchu. Ojcem wizji od samego początku był Piotr Furgała, który przez pierwsze lata kierował inicjatywą. Początki to głównie konferencje pełne inspiracji i zachęty dla chrześcijan w biznesie oraz wiele modlitw zaniesionych w intencji biznesu w Polsce. Kilka lat później, w roku 2015 została oficjalnie założona Fundacja a jej fundatorami zostali: Krzysztof Jędrzejewski, Leszek Adamski, Michał Rogatko oraz Norbert Palimąka.

Obecnie Fundacja podejmuje szereg działań zmierzających w kierunku integracji środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców oraz promocji wartości biblijnych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zarząd

Aktualny skład Zarządu Fundacji OBDS

Leszek Adamski
Członek Zarządu, Fundator i Współzałożyciel OBDS

Od samego początku jest zaangażowany w kierowanie Fundacją OBDS, a od kilku lat jest prezesem integrując chrześcijańskie środowisko właścicieli biznesów oraz menadżerów wielu firm w Polsce i za granicą. Kieruje również Fundacją ESPA, która zajmuje się wspieraniem rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Swoimi działaniami wspiera potrzebujących poprzez szeroko rozwiniętą pomoc humanitarną.

Jest pastorem Kościoła Bożego „Dom Ojca” w Mysłowicach. Od roku 1991 prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie jest prezesem i głównym udziałowcem spółki Folmag. Firma zajmuje się produkcją półproduktów meblowych oraz samoprzylepnych art. dekoracyjnych. Aktywnie wspiera rozwój Bożego Królestwa jako pastor oraz jako przedsiębiorca.

Jest współzałożycielem ruchu Polska Dla Jezusa. Przez wiele lat pełnił funkcję pastora w Kościele Anastasis w Legnicy, w ostatnim czasie usługuje apostolsko wielu kościołom w Polsce. Jest mentorem dla liderów i przywódców chrześcijańskich. Główne akcenty jego nauczania dotyczą przywrócenia Bożych standardów w życiu osobistym, służbie i biznesie.

Statut

Pobierz Statut Fundacji OBDS