ZACHĘCAMY DO WSPARCIA

Za pośrednictwem Fundacji OBDS można wspierać różne projekty, organizacje, osoby fizyczne, których działalności rekomendujemy. Fundacja jest między innymi platformą dla biznesu oraz darczyńców, którzy chcieliby za jej pośrednictwem wspierać określone działania. Więcej na ten temat można dowiedzieć się pisząc na adres: info@obds.pl

UDZIELAMY WSPARCIA

Wsparcie, jakiego udziela Fundacja OBDS jest zazwyczaj dedykowane do określonego przez darczyńcę podmiotu lub osoby fizycznej. Oznacza to, że Fundacja nie udziela wsparcia sama z siebie ale jest kanałem dla darczyńców. Rekomendujemy do wsparcia inicjatywy przez nas zweryfikowane, z którymi łączy nas więź relacji.

Rekomendowane podmioty i inicjatywy

Fundacja ESPA – http://www.fundacjaespa.org

Kościół uliczny w Warszawie – http://www.koscioluliczny.pl

Ośrodek NOWY POCZĄTEK – http://www.nowypoczatek.org

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja – http://www.sei.org.pl

Stowarzyszenie Dobroczynne BETLEJEM – http://www.dom-lazarza.org

Świetlica FABRYKA UŚMIECHÓW w Mysłowicach – http://2xkochaj.pl/

Fundacja GŁOS EWANGELII – http://www.gospel.pl/

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja – http://www.misja.org.pl/

Fundusz wyposażania OBDS

Fundusz powstał, aby wyposażać organizacje w zakresie szkoleń, wspierania przywództwa, liderów i całych zespołów osób pracujących na rzecz danego podmiotu.

Oferujemy wsparcie następującym organizacjom: kościoły, wspólnoty, fundacje, stowarzyszenia, kliknij po więcej informacji.

 

Do kogo skierowany jest Fundusz?

– organizacje chrześcijańskie,

– kościoły,

– wspólnoty,

– fundacje,

– stowarzyszenia

 

Co wspiera Fundusz?

Koncentrujemy się na wyposażanie z zakresu:

– zarządzanie zespołem oraz organizacją

– komunikacji personalnej

– efektywności

– rozwoju umiejętności przywódczych

 

Na jakie cele można otrzymać wsparcie?

– spotkania,

– szkolenia

– sesje treningowe

 

Kto prowadzi szkolenia?

Spotkania mogą być prowadzone i organizowane między innymi przez następujące rekomendowane przez nas podmioty:

 

Fundacja Proca

www.proca.org

 

Instytut Przywództwa

www.instytutprzywodztwa.org.pl

 

Instytut Rozwoju Didaskalos

http://instytutdidaskalos.pl/

 

Instytut Rozwoju Osobistego Koah

www.koah.pl

 

http://andrzejburzynski.pl/wsparcie-dla-organizacji-non-profit/

 

Instytut Złote Jabłko

www.zlotejablko.pl

 

Misja Służby „LeaderStyle”

www.leaderstyle.pl

 

Od biznesu do służby

http://obds.pl/

 

Kto zasila Fundusz?

Są to indywidualne osoby oraz organizacje, które wspierają rozwój przywództwa w kościołach i organizacjach chrześcijańskich.

 

Jak praktycznie działa Fundusz?

KROK 1

Organizacja kontaktuje się bezpośrednio z wybranym podmiotem wyposażającym określając potrzeby i ustala konkretną ofertę

KROK 2

Organizacja, która chce skorzystać ze wsparcia przesyła informacje na swój temat do OBDS (patrz lista pytań)

KROK 3

Po rozmowach z organizacją i akceptacji projektu, Fundusz przekazuje wsparcie finansowe na określony projekt, szkolenie, spotkanie.

 

Lista pytań do organizacji aplikującej o wsparcie z funduszu

 1. Krótki opis – czym zajmuje się organizacja.
 2. Ile liczy osób, w tym ilu liderów?
 3. Jakimi projektami zajmuje się organizacja, jakie podejmuje działania?
 4. Do ilu osób w ciągu roku dociera organizacja?
 5. W jakim obszarze szkoleniowym organizacja potrzebuje wsparcia?
 6. Jakie dotychczasowe działania były poczynione w organizacji w dziedzinie szkoleń?
 7. Czy możliwe jest partnerstwo z innymi organizacjami przygotowując spotkanie/szkolenie?
 8. Ile osób z organizacji jest zainteresowana, aby wziąć udział w spotkaniu/szkoleniu?
 9. Ile środków na wybrane wydarzenie szkoleniowe organizacja jest w stanie zainwestować ze swojej strony?
 • W jaki sposób organizacja może się zaangażować we wspieranie podobnych szkoleń/spotkań w innych organizacjach? Jak może służyć zdobytymi umiejętnościami i wiedzą innym organizacjom?
 • Kto może udzielić rekomendacji organizacji?

 

Kryteria uruchomienia wsparcia

 1. ilość posiadanych środków w funduszu
 2. obecna i potencjalna skuteczność oddziaływania organizacji
 3. obecna i potencjalna skala, wielkość oddziaływania organizacji
 4. własne zaangażowanie organizacji w tych zagadnieniach
 5. ilość własnych środków zainwestowanych w szkolenie/spotkanie
 6. otwartość na współpracę i przekazywanie wyposażania innym
 7. wsparcie celowe uzyskane na konkretne wydarzenie

 

Osoby decyzyjne

Decyzję w sprawie przyznania wsparcie na dany projekt podejmują wybrani darczyńcy w ciągu 30 dni od nadesłania pełnej informacji.

 

Kontakt

info@obds.pl