ZACHĘCAMY DO WSPARCIA

Za pośrednictwem Fundacji OBDS można wspierać różne projekty, organizacje, osoby fizyczne, których działalności rekomendujemy. Fundacja jest między innymi platformą dla biznesu oraz darczyńców, którzy chcieliby za jej pośrednictwem wspierać określone działania. Więcej na ten temat można dowiedzieć się pisząc na adres: info@obds.pl

002
003

UDZIELAMY WSPARCIA

Wsparcie, jakiego udziela Fundacja OBDS jest zazwyczaj dedykowane do określonego przez darczyńcę podmiotu lub osoby fizycznej. Oznacza to, że Fundacja nie udziela wsparcia sama z siebie ale jest kanałem dla darczyńców. Rekomendujemy do wsparcia inicjatywy przez nas zweryfikowane, z którymi łączy nas więź relacji.

Rekomendowane podmioty i inicjatywy

Fundacja ESPA – http://www.fundacjaespa.org

Szkoły na Filipinach – http://www.hop-e.pl

Kościół uliczny w Warszawie – http://www.koscioluliczny.pl

Ośrodek NOWY POCZĄTEK – http://www.nowypoczatek.org

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja – http://www.sei.org.pl

Stowarzyszenie Dobroczynne BETLEJEM – http://www.dom-lazarza.org

Świetlica FABRYKA UŚMIECHÓW w Mysłowicach – http://2xkochaj.pl/

Fundacja GŁOS EWANGELII – http://www.gospel.pl/

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja – http://www.misja.org.pl/

001