Fundacja Od Biznesu Do Służby

Fundacja Od Biznesu Do Służby (w skrócie OBDS), została założona w styczniu 2015 roku. Powstała na bazie działającego od roku 2008 nieformalnego ruchu. Początki to głównie konferencje pełne inspiracji i zachęty dla chrześcijan w biznesie. Dziś to nie tylko wydarzenia ale również doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, możliwość wsparcia za pośrednictwem Fundacji rozmaitych projektów dobroczynnych oraz fachowe publikacje. Poniżej prezentujemy sylwetki osób zaangażowanych w różnym wymiarze w działalność Fundacji OBDS.

ZARZĄD FUNDACJI OBDS

NORBERT PALIMĄKA

Prezes Zarządu, Fundator i Współzałożyciel OBDS

Od samego początku jest zaangażowany w kierowanie Fundacją OBDS, a od kilku lat jest prezesem integrując chrześcijańskie środowisko właścicieli biznesów oraz menadżerów wielu firm w Polsce i za granicą. Kieruje również Fundacją ESPA, która zajmuje się wspieraniem rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Swoimi działaniami wspiera potrzebujących poprzez szeroko rozwiniętą pomoc humanitarną.

PIOTR FURGAŁA

Członek Zarządu i Współzałożyciel OBDS

Od 1994 roku prowadzi w Malborku Firmę ARCONA, która specjalizuje się w produkcji wypełnień stosowanych w wyrobach pościelowych, poduszkach i elementach siedziskowych mebli tapicerowanych oraz asortymentu tego rodzaju. Obecnie firma jest na etapie poszerzania wyrobów swojej produkcji, co jest związane z nowymi inwestycjami.

LESZEK ADAMSKI

Członek Zarządu, Fundator i Współzałożyciel OBDS

Jest pastorem Kościoła Bożego „Dom Ojca” w Mysłowicach. Od roku 1991 prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie jest prezesem i głównym udziałowcem spółki Folmag. Firma zajmuje się produkcją półproduktów meblowych oraz samoprzylepnych art. dekoracyjnych. Aktywnie wspiera rozwój Bożego Królestwa jako pastor oraz jako przedsiębiorca.

WIESŁAW ZIEMBA

Członek Zarządu i Współzałożyciel OBDS

Jest współzałożycielem ruchu Polska Dla Jezusa. Przez wiele lat pełnił funkcję pastora w Kościele Anastasis w Legnicy, w ostatnim czasie usługuje apostolsko wielu kościołom w Polsce. Jest mentorem dla liderów i przywódców chrześcijańskich. Główne akcenty jego nauczania dotyczą przywrócenia Bożych standardów w życiu osobistym, służbie i biznesie.

KOORDYNATORZY OBDS

Krzysztof_Jedrzejewski

KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI

Koordynator i Fundator OBDS

Przewodniczący rady nadzorczej i akcjonariusz Mostostal Zabrze S.A. – grupy firm  zajmujących się realizacją obiektów w następujących sektorach: budownictwa przemysłowego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej, infrastruktury komunikacyjnej. Grupa zatrudnia około 2 tysięcy osób.

MICHAŁ ROGATKO

Koordynator i Fundator OBDS

Doświadczony menedżer, głównie w obszarze nadzoru korporacyjnego, zarządzania i marketingu. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych i pozagiełdowych. Doktorant w Katedrze Teorii Zarządzania SGH. Zaangażowany w służbę w zakresie wykorzystywania mądrości Biblii w działalności gospodarczej, tak w ogólnym zarządzaniu, jak i w finansach.

dtomczyk

DOMINIK TOMCZYK

Koordynator i Współzałożyciel OBDS

W latach 2004-2012 pracował w kilku spółkach Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A., wcześniej przez kilka lat pracował dla funduszy typu venture capital jako menadżer zarządzający. W styczniu 2012 roku dokonał wykupu menedżerskiego spółki, którą zarządzał.

więcej

Obecnie jest prezesem zarządu spółki POLWAX S.A. – producenta parafin i specjalistycznych wosków parafinowych oraz jej jednym z mniejszościowych akcjonariuszy. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne w 2 lokalizacjach (woj. śląskie i woj. podkarpackie). Dominik Tomczyk chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania i budowania strategii bez względu na fazę rozwoju spółki, szczególnie z chrześcijańskimi przedsiębiorcami.

STATUT

Pobierz Statut Fundacji OBDS