Poręczenie (żyrowanie, gwarantowanie) długu to inaczej umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, np. spłaty zaciągniętego kredytu. Celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty cudzego długu. 

Poręczenie to jedno z częściej stosowanych zabezpieczeń spłaty kredytu. Bankowi daje możliwość żądania spłaty zobowiązania od osoby innej niż kredytobiorca, a dla poręczyciela rodzi prawie takie same konsekwencje jak zaciągnięcie kredytu.

Dzięki zawarciu umowy poręczenia wierzyciel zyskuje osobę, która zapewnia, że wypełni zobowiązanie za dłużnika. Poręczyciel, jako drugi dłużnik, odpowiada wobec wierzyciela osobiście, a więc może odpowiadać całym swoim majątkiem, zarówno teraźniejszym, jak i przyszłym.

pdficon „CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT PORĘCZENIA DŁUGU” – artykuł Radka Gaszy dla czasopisma Nasze Inspiracje 09.2015