Przewodniczący rady nadzorczej i większościowy akcjonariusz Kopex SA – grupy firm oferującej kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego,  cenionego na globalnym rynku producenta i dostawcy wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa. Grupa zatrudnia około 6 tysięcy osób. Krzysztof Jędrzejewski jest również udziałowcem i zasiada we władzach wielu innych spółek, m.in. Mostostal Zabrze.

Pieniądze – zarówno w działalności biznesowej jak i społecznej – są dla Krzysztofa Jędrzejewskiego narzędziem do osiągania celów. Angażuje się w działalność licznych fundacji i organizacji charytatywnych, z jego inicjatywy powstało w Kopeksie Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc”. Podkreśla znaczenie wartości chrześcijańskich, zarówno w życiu prywatnym jak i w działalności biznesowej. Uważa, że odpowiedzialna firma powinna zarówno generować zyski, jak i dbać o rozwój pracowników. Wiele czasu poświęca pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie.